Forrentning af indskudskapital

Ingen ekstraregning til Slagslunde Fjernvarmes forbrugere

Medierne har den sidste tid haft meget fokus på fjernvarmeselskabernes mulighed for at søge om lov til at forrente deres indskudskapital, og sende regningen videre til forbrugerne. 

Foranlediget af flere forespørgsler, skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at dette på ingen måde vedrører Slaglunde Fjernvarme A.m.b.a., som jo er et forbrugerejet selskab og dermed ingen interesse har i at forrente indskudskapitalen. 

En eventuel forrentning vil blive bogført som en indtægt, som jo så alligevel skal tilfalde forbrugerne. 

Ordningen har kun interesse for privat- eller kommunalt ejede selskaber, som kan have interesse i at trække penge ud af fjernvarmen til anden brug.