Du kan nu få adgang til dit årsforbrug.

For at se dit årsforbrug skal du logge på "Mit SFA" nedenfor. For at få adgang skal du angive dit Forbrugernr. og din Adgangskode, som fremgår af de kvartalsvise a conto opkrævninger fra Microwa - første gang primo april 2016.

Klik på "Mit SFA".