Corona virus forholdsregler. Læs her inden du henvender dig til SFA!

13. marts 2020

For at sikre en stabil drift på vores værk, er det vigtigt, at vi ikke udsætter vores driftsleder, Jens Speling, for en unødig smitterisiko. Det er derfor ikke tilladt at møde op på værket uden en forudgående aftale, og Jens Sperling vil ikke besøge kunder. Disse forholdsregler er gældende, indtil anden information gives her på hjemmesiden.

Ved driftsproblemer på eget anlæg, anbefaler vi at kontakte en lokal certificeret VVSer.

Du kan søge efter en her.