Kontrakt indgået om etablering af varmepumpe

4. juni 2019

Bestyrelsen i SFA har nu indgået kontrakt med Tjæreborg Industri A/S om etablering af en varmepumpe i forbindelse med det eksisterende værk. Varmepumpen er en luft til vand varmepumpe med en kapacitet på ca. 1 MW, og det forventes, at den kan dække 75-95 % af det årlige varmebehov. Værket har stadig gaskedlen og motoren til produktion af varme. Brugen af varmepumpen vil betyde en kraftig reduktion af værkets samlede CO2 udledning, da den drives af el.

Varmepumpen anskaffes indenfor den ramme, som Generalforsamlingen i sep. 2018 gav bestyrelsen, og den vil være klar til produktion i starten af 2020.

Som tidligere meddelt har Slagslunde Fjernvarme mistet et årligt tilskud på 1-1,5 mil. Kr. på linje med mange andre kraftvarmeværker. Det har derfor været magtpåliggende for bestyrelsen at finde en alternativ og billigere måde at producere varmen på. I samråd med vores rådgiver PlanEnergi faldt valget på en luft til vand varmepumpe som bedste mulighed.

Det er helt sikkert, at vi kan producere varmen billigere end i dag ved brugen af varmepumpen, men hvor stor besparelsen bliver, står lidt hen i det uvisse, da faktorer som gas- og elpriser, ændringer i energiafgifter, klimaet og politiske energitiltag alle har indflydelse. Da det årlige tilskud som nævnt bortfalder allerede i år, og varmepumpen først tages i brug i 2020, kan det blive nødvendigt med en mindre midlertidig stigning i varmeprisen. Bestyrelsen arbejder pt. med budgettet for det kommende varmeår, og et nyt Takstblad vil blive udsendt inden 1. juli.

Vi har det i bestyrelsen rigtig godt med, at fjernvarmen fra 2020 bliver væsentligt mere ”grøn”.