Mere om indefrysningsordningen

11. december 2022

Mere om indefrysningsordningen

 Efter at bestyrelsen i SFA har haft mulighed for at sætte sig ind i indfrysningsordningen, har vi desværre måttet konstatere, at ordningens bestemmelser bestemt ikke er attraktiv for kunder i mindre fjernvarmeselskaber, som ikke har egen regnskabsafdeling og administration.

Ordningen er meget tung at løfte regnskabsmæssigt og administrativt, hvilket betyder, at SFA må benytte et revisionsfirma og vores regnskabs samarbejdspartner til dette.

Ordningen løber over seks år.

2023: Beløb indefryses og lån oprettes. Der tilskrives renter (2% p.a.) og gebyrer. Der skal foretages indberetninger til SKAT og udarbejdes kontoudtog.

2024: De indefrosne beløb tilskrives renter og gebyrer. Der skal foretages indberetninger til SKAT og udarbejdes kontoudtog.

2025-2028: Tilbagebetaling foretages. Der tilskrives renter og gebyrer hvert år. Der skal indberettes til SKAT hvert år. Der skal løbende udarbejdes kontoudtog. Eventuelle rykkere skal udsendes, og der skal følges op på disse.

SFA vil løbende modtage regninger fra revisionsfirmaet samt vores regnskabs samarbejdspartner for at administrere ovennævnte. Disse omkostninger må kun dækkes af låntagerne og tilskrives derfor det indfrosne beløb som gebyr. En times arbejde hos en revisor koster p.t. kr. 2.000. Revisor estimerer at tidsforbruget pr. kunde pr. år vil være tre timer.

Størrelsen på gebyrerne kan nu ses som tillæg til vores gældende takstblad her på hjemmesiden.

Se takstbladet her.

SFA mener derfor, at de samlede omkostninger for et indefrysningslån, vil være af en sådan størrelse, at det vil være urealistisk for en varmekunde i SFA at benytte sig af ordningen,

Bestyrelsen henstiller derfor til, at hvis man har midlertidige udfordringer med at kunne betale sin varmeregning, så kontakt bestyrelsen, så vi i samarbejde kan rådgive om at finde mulige alternative løsninger.

Læs mere om indefrysningsordningen på Erhversstyrelsens hjemmside.

//