Status på varmepumpeprojekt

16. april 2020

Vi synes i bestyrelsen i SFA, at tiden er inde til at give en status på vores varmepumpeprojekt.

Pumpen er installeret og er under indkøring. Den har i perioder siden midten af februar dækket hele varmebehovet i byen. Der har været et par udfordringer undervejs i installationen, men de er alle ved at blive løst. Projektet er blevet forhalet lidt, da kommunikationen har været besværliggjort på grund af den nuværende situation. Byggemøder har bl.a. været afholdt over nettet.

Som beboerne i Slagslunde kan se, kommer der stadig damp op af skorstenen, når vi kører med kedlen eller motoren, og det vil også kunne ses fremover, da Ideen med varmepumpen er, at vi kan ”spekulere” i lave og høje el og gaspriser, der som bekendt svinger på timebasis . Dette skal forstås således, at når elprisen er høj og gasprisen lav, kan det være fordelagtigt at køre med gasmotoren, fordi vi dermed får en indtægt fra salg af el, og dermed en mulighed for at holde varmeprisen nede. Er gasprisen derimod høj og elprisen lav, vil det være fordelagtigt at køre med varmepumpen (der jo kører på el).  

Det er forventningen, at varmepumpen, når den kommer i fuld drift, vil dække størstedelen af varmebehovet i Slagslunde, men som sagt vil gasmotoren også herefter køre, når der er penge at tjene på at producere el. Gaskedlen vil også blive benyttet ved spidsbelastninger eller ved service nedlukning af varmepumpen.