Støj fra værket

29. december 2020

Der kan desværre i øjeblikket opstå noget støj fra de tre fordampere, som står uden for det nye varmepumpehus. Støjen skyldes at der dannes is på fordamperne, som sætter sig ved ventilatorerne. Det er helt normalt, at der dannes is, ved de vejrforhold vi har i øjeblikket. Producenten arbejder på at løse problemet. Vi beklager de gener støjen måtte medføre.