Varsling om prisstigning i første og andet kvartal 2022

23. november 2021

Medio november i år skrev vi ud om, at det – på grund af de voldsomme stigninger i energipriserne - kunne blive nødvendigt at hæve betalingen for fjernvarme i en periode. Bestyrelsen følger energipriserne nøje og forbereder et revideret budget og tilhørende Takstblad, som vil blive udsendt i slutningen af december og komme til at gælde for de sidste 2 kvartaler i indeværende varmeår (dvs. 1’ og 2’ kvartal i 2022).

Eksempelvis kan nævnes, at gasprisen i oktober 2020 var 1,30 kroner pr m3, mens den i oktober 2021 var 9,06 kroner pr m3. Elprisen er næsten fordoblet i samme periode. Med disse priser vil vi være nødsaget til at hæve acontobetalingen for et gennemsnitligt hus i Slagslunde med ca. kr. 3.000,- i hvert af de to omtalte kvartaler.

Når prisstigningen er så forholdsvis stor, skyldes det bl.a., at merbetalingen i de to kvartaler jo dækker alle fire kvartaler i indeværende varmeår. Varmen i efteråret 2021 er leveret til den sædvanlige pris, selvom værket har betalt en langt højere pris for energien (gas og el) end budgetteret.

Herefter er det vores forventning, at energipriserne udvikler sig sådan, at vi med budgettet for det kommende varmeår 2022-23, igen kan nedsætte taksterne til et mere normalt niveau.

Vi glæder os over den nye varmepumpe, som jo producerer varmen ved hjælp af el. Hvis vi havde været nødsaget til at producere al varmen med vores kedel, som drives med gas, ville vi have set ind i en prisstigning på ca. kr. 8.500 for hvert af i de kommende to kvartaler.

Med venlig hilsen

Pbv.

Eigil Tams

SFA bestyrelsesformand