Opførsel af varmepumpe

DOWNLOAD
Orientering om varmepumpeprojekt.pdf
August 2019. Så er byggeriet i gang.
August 2019. Der graves på livet løs.
9. september. Hvis man ikke lige ved det, så er det svært at se, at SFA bygger en varmepumpe her.
9. september