STATUS PÅ VARMEPUMPE PROJEKTET

Bestyrelsen i SFA fik i september 2018 generalforsamlingens opbakning til at undersøge mulighederne for at anskaffe en 1 MW varmepumpe inden for en beløbsramme på 8 mill. kr.

Dette har en arbejdsgruppe i bestyrelsen arbejdet på siden sammen med vores rådgivere, og det har nu resulteret i, at projektet er sendt i udbud til et antal kvalificerede leverandører, som på forhånd har givet tilsagn om, at de ønsker at byde på projektet.

Licitationen afholdes d. 18. marts 2019.

I flg. tidsplanen forventes anlægget at kunne tages i brug inden nytår.

Der er dog stadig en del ”knaster”, som skal overstås. Det gælder f.eks. hele den politiske side af projektet som byggetilladelse, kommune garanteret lån, leje af grund osv.

Vi føler dog, der er pæn opbakning fra kommunen til projektet.

Vi vil løbende her på hjemmesiden orientere om forløbet i projektet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i SFA

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Årsrapport 2017/18

Så er årsrapporten 2017/18 færdig.

Varmeprisen fastholdes i 2018/19

Nu er budgettet og det nye tarifblad færdigt. SFA's bestyrelse er glad for at kunne meddele, at priserne fortsætter uændret i varmeåret 2018/19.