STATUS PÅ VARMEPUMPE PROJEKTET

Bestyrelsen i SFA fik i september 2018 generalforsamlingens opbakning til at undersøge mulighederne for at anskaffe en 1 MW varmepumpe inden for en beløbsramme på 8 mill. kr.

Dette har en arbejdsgruppe i bestyrelsen arbejdet på siden sammen med vores rådgivere, og det har nu resulteret i, at projektet er sendt i udbud til et antal kvalificerede leverandører, som på forhånd har givet tilsagn om, at de ønsker at byde på projektet.

Licitationen afholdes d. 18. marts 2019.

I flg. tidsplanen forventes anlægget at kunne tages i brug inden nytår.

Der er dog stadig en del ”knaster”, som skal overstås. Det gælder f.eks. hele den politiske side af projektet som byggetilladelse, kommune garanteret lån, leje af grund osv.

Vi føler dog, der er pæn opbakning fra kommunen til projektet.

Vi vil løbende her på hjemmesiden orientere om forløbet i projektet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i SFA

Årsrapport 2020-21

Så er årsrapporten for 2020/21 færdig.Se årsrapporten her.

Indkaldelse til GF 2021

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. september 2021 kl. 19 i Slagslunde forsam…

Takster og budget 2021/22

Så er takstbladet og budgettet for varmeåret 2021/22 færdigt. Se takstbladet her.  Se budgettet her. Der sker en mindre prisforhøjelse, som afspejler…

Støj fra værket

Der kan desværre i øjeblikket opstå noget støj fra de tre fordampere, som står uden for det nye varmepumpehus. Støjen skyldes at der dannes is på ford…

Takster og budget 2020-21

Så er takstbladet og budgettet for 2020-21 færdigt. Se takstbladet her Se budgettet her Der er en mindre prisnedsættelse på varmeforbruget, som betyde…