STATUS PÅ VARMEPUMPE PROJEKTET

Bestyrelsen i SFA fik i september 2018 generalforsamlingens opbakning til at undersøge mulighederne for at anskaffe en 1 MW varmepumpe inden for en beløbsramme på 8 mill. kr.

Dette har en arbejdsgruppe i bestyrelsen arbejdet på siden sammen med vores rådgivere, og det har nu resulteret i, at projektet er sendt i udbud til et antal kvalificerede leverandører, som på forhånd har givet tilsagn om, at de ønsker at byde på projektet.

Licitationen afholdes d. 18. marts 2019.

I flg. tidsplanen forventes anlægget at kunne tages i brug inden nytår.

Der er dog stadig en del ”knaster”, som skal overstås. Det gælder f.eks. hele den politiske side af projektet som byggetilladelse, kommune garanteret lån, leje af grund osv.

Vi føler dog, der er pæn opbakning fra kommunen til projektet.

Vi vil løbende her på hjemmesiden orientere om forløbet i projektet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i SFA

Corona virus forholdsregler. Læs her inden du henvender dig til SFA!

For at sikre en stabil drift på vores værk, er det vigtigt, at vi ikke udsætter vores driftsleder, Jens Speling, for en unødig smitterisiko. Det er...

Takstblad og budget 2019/20

Takstblad og budget for varmeåret 2019/20 er færdig. Se takstbladet her Se budgettet her Som det kan ses, er der nogen små prisjusteringer, som bet...

Kontrakt indgået om etablering af varmepumpe

Bestyrelsen i SFA har nu indgået kontrakt med Tjæreborg Industri A/S om etablering af en varmepumpe i forbindelse med det eksisterende værk. Varmep...