Om os

Slagslunde Kraftvarmeværk er et barmarksværk beliggende på Blomstervej 17 i Slagslunde, 3660 Stenløse.

Anlægget blev etableret af NESA i 1996 og solgt til E.ON i 2005.

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. købte værk og net og overtog det d. 1. juli 2013.

Værket består af en Bygning på ca. 154 m2 indeholdende motorrum, kedelrum, transformatorrum, mandskabsrum og toilet. Bygningen indeholder desuden alle pumper og styringer for motor og kedel

Skorstenen på 26 m indeholder to løb, et for Kedlen og et for motoren.
På skorstenen er monteret antenner for 3 mobilselskaber.

Værket er i 2020 udvidet med en Varmepumpe i egen bygning og med tilhørende energioptagere.

Hertil kommer 2 nedgravede akkumulatortanke på hver 142 m3.

Fjernvarmenettet består af ca. 6 km hovedledning (dobbelt rør) + stikledninger (ca. 2,5 km.).

Der er på nuværende tidspunkt tilsluttet 245 aftagere.

Den årlige varmeproduktion i et normal år er på ca. 20.000 Gj svarende til ca. 5.600MWh.

Den årlige El produktion er anslået til 500 MWh pr. år, men vil afhænge af spotprisen idet der kun produceres El, når det kan betale sig.

Motorgeneratoren er en gasmotor Caterpillar 3516 med 16 cylindre, som yder max.1.040 kW el og 1.500 kW varme.

Naturgaskedlen, kan yde 2.500 kW og anvendes til at sikre varmeforsyningen på særligt kolde dage og ved driftsstop på varmepumpe eller motor.

Varmepumpen kan yde 1000 kW varme.

Værket drives i dag af et brugerejet Andelsselskab, Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. (SFA)

Se endvidere vores hjemmeside www.slagslundefjernvarme.dk

//