Om os

Slagslunde Kraftvarmeværk er et barmarksværk beliggende på Blomstervej 17 i Slagslunde, 3660 Stenløse. Anlægget blev etableret af NESA i 1996 og overtaget af E-ON i 2005. Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. købte værk og net og overtog det d. 1 juli 2013.

Værket består af en bygning på ca. 154 m2 indeholdende motorrum, kedelrum, transformatorrum, mandskabsrum og toilet. Hertil kommer 2 nedgravede akkumulatortanke på hver 142 m3. Skorstenen på 26 m indeholder to løb; et for kedlen og et for motoren. På skorstenen er monteret antenner for to mobilselskaber. I 2015 blev værket forsynet med en røggaskøler til kedlen, som har øget effektiviteten ved kedeldrift.

Fjernvarmenettet består af ca. 6 km hovedledning (dobbeltrør) + stikledninger (ca. 2,5 km).

Den årlige varmeproduktion i et normalår er på ca. 20.000 Gj svarende til ca. 5.600 MWh. Den årlige El produktion er anslået til 1.800 MWh pr. år, men vil afhænge af spotprisen, idet der kun produceres el, når det kan betale sig.

Motorgeneratoren er en 16 cylindret gasmotor, Caterpillar 3516, som yder max. 1.040 kW el og 1.450 kW varme.

Værket har desuden en naturgaskedel, som anvendes til at sikre varmeforsyningen på særligt kolde dage og når motordrift ikke er mulig eller rentabel. Naturgaskedlen kan yde 2.500 kW.

Værket drives i dag af det brugerejede andelsselskab Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. (SFA). Der er pt. tilsluttet 235 aftagere.